LWIS.net

PODZIAŁ GODZIN na rok 2013/2014 | Dotychczasowa witryna ZSM w Tarnowie | Biblioteka ZSO 4 |


 

Regulamin konkursu języka angielskiego i języka niemieckiego dla gimnazjalistów
na najciekawszy projekt na temat kraju anglojęzycznego lub niemieckojęzycznego

I. Założenia ogólne i cele konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych uczących się języka angielskiego i języka niemieckiego na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego.
2. Organizatorem konkursu jest VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie.
3. Cele konkursu to :
- popularyzacja i pogłębienie wiedzy dotyczącej realiów krajów anglojęzycznych
i niemieckojęzycznych
-kształtowanie postawy tolerancji wobec innych krajów, ich kultury i języka
-poszerzanie umiejętności językowych młodzieży
-doskonalenie umiejętności prezentacji i wykorzystania różnorodnych źródeł
-wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu
-inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej
-promowanie szlachetnego współzawodnictwa
-wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu
-umacnianie wiary we własne siły
-wykrywanie uzdolnionej młodzieży
-kultywowanie wzajemnej współpracy między szkołami, w których młodzież uczy się języka angielskiego/ języka niemieckiego

więcej...[pdf]..

 

Patriotyczna wędrówka po Kresach

Kresy to kolebka polskiej kultury. Ta część dawnej Rzeczpospolitej ze swoją wielokulturowością , wiekową tradycją wpisała się na trwałe w historię narodu polskiego. To właśnie tam na kresach znajdują się rodzinne strony Mickiewicza, Słowackiego, Orzeszkowej, Konopnickiej, Rodziewiczówny... Tu do dziś stoją twierdze i zamki, które chroniły przed najazdami tatarskimi, tureckimi, moskiewskimi, które były świadkami wojen kozackich. Nekropolie, które przypominają o tych, co zginęli broniąc Ojczyzny. Matka Boska, co "w Ostrej świeci Bramie i gród zamkowy nowogródzki ochrania...”. Miejsca, gdzie stykały się różne kultury i narody - Kresy Wschodnie.
Po to dziedzictwo kulturowe sięgnęli nauczyciele i uczniowie ZSO nr 4 ( Gimnazjum nr 8 i VI LO ), realizując projekt ,, Kresy – dzieje , ludzie , pomniki polskości”. Zwieńczeniem działań była sesja popularnonaukowa, która odbyła się 9.12. 2013 r.
Mottem sesji były słowa J. Słowackiego z Godziny myśl
,,…trzeba w przeszłość wrócić;
I przeszłość jako obraz ściemniały i płowy,
Pełny poblakłych twarzy, ku słońcu odwrócić…”.
W programie znalazły się następujące prezentacje:
1. Kresy – polskie ziemie wschodnie pod kierunkiem p. M. Bąka
2. Mickiewicz nad Wilią i Świtezią pod kierunkiem p. A. Kurczab
3. Mickiewicz i koledzy. Patriotyczne związki młodzieży wileńskiej. pod kierunkiem p. A. Kurczab
4. Krzemieniec – wołyńskie Ateny. pod kierunkiem p. K. Baj
5. Lwów – zawsze wierny ośrodek polskości. p. G. Zielińska
6. Cmentarz Łyczakowski- kotwica polskiej pamięci. pod kierunkiem p. W. Majki
7. Historia Orląt Lwowskich przedstawiona przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie.
8. Współczesne losy Polaków na Ukrainie – p. inż. E. Kupiniak
z Towarzystwa Przyjaciół Lwowa w Tarnowie.
Mamy nadzieję, że taka forma pozwoli uczniom poznać skomplikowaną historię Polski , odkryć część polskiego dziedzictwa, uchronić od zapomnienia wydarzenia i ludzi.

Zaproszenie na spektakl "Jasełka na wesoło"

Już od kilku lat, działające przy VI Liceum Ogólnokształcącym koło teatralne "KURTYNA" w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przygotowuje spektakle odwołujące się do jasełkowej tradycji.
Nie inaczej jest i w tym roku. Najnowszą wersję „Jasełek”- tym razem w nieco humorystycznej formule - zobaczyć będzie można:
18 grudnia (środa) o godz. 10:30
19 grudnia (czwartek) o godz. 9:00 i 11:30
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, Osiedle Legionów 16, w Tarnowie.
Kolejny spektakl zaprezentowany będzie w kościele pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza,
5 stycznia ( niedziela) o godz. 15;00.
Młodzi aktorzy serdecznie zapraszają na spektakle, na które wstęp jest darmowy.

Opiekun koła teatralnego „Kurtyna”
Katarzyna Majka

 

Motto:
,,…trzeba w przeszłość wrócić;
I przeszłość jako obraz ściemniały i płowy,
Pełny poblakłych twarzy, ku słońcu odwrócić…”
/ Godzina myśli J. Słowacki /

VI Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 8 w Tarnowie
zapraszają 9 grudnia 2013 r. godz. 11.30 – sala konferencyjna
na sesję popularnonaukową

,,Kresy- dzieje, ludzie, pomniki polskości”

W programie:
1. Kresy – polskie ziemie wschodnie pod kierunkiem p. M. Bąka
2. Mickiewicz nad Wilią i Świtezią pod kierunkiem p. A. Kurczab
3. Mickiewicz i koledzy. Patriotyczne związki młodzieży wileńskiej. pod kierunkiem p. A. Kurczab
4. Krzemieniec – wołyńskie Ateny. pod kierunkiem p. K. Baj
5. Lwów – zawsze wierny ośrodek polskości. pod kierunkiem p. G. Zielińskiej
6. Cmentarz Łyczakowski- kotwica polskiej pamięci. pod kierunkiem p. W. Majki
Goście honorowi:
1.inż.Edward Kupiniak – Towarzystwo Przyjaciół Lwowa
2. mgr Jakub Patuła – dyr. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich

 

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW OKRĘGU TARNOWSKIEGO W HALOWYCH BIEGACH OKRĘŻNYCH

W dniu 28 listopada na hali Jaskółka w Mościcach odbyły się eliminacje do Mistrzostw Okręgu Tarnowskiego w Halowych Biegach Okrężnych. Znakomicie w tych zawodach zaprezentowali się uczniowie naszego zespołu. Wśród gimnazjum rozegrano biegi drużynowe na 500 i 250 m. w których w rywalizacji dziewcząt na 500 m. na drugim miejscu uplasowały się dziewczęta z gimnazjum nr 8 : Mariola Camona i Natalia Chaim, a trzecie miejsce na 250 m. zajęły : Oliwia Jachym oraz Weronika Bondaruk. Jeśli chodzi o szkołę podstawową to rozegrano tam tylko biegi indywidualne. W kategorii klas czwartych i młodszych w biegu na 600 m., pierwsza była Nikola Lisowska a druga Iza Olszówka u chłopców natomiast drugi był Michał Mucha. Wśród klas piątych i szóstych u dziewcząt najlepsza była Justyna Słonina przed Oliwią Śliwą i Mileną Grudniak, czwarta była Natalia Gumienny, piąta Ania Pożdał a szósta Natalia Mucha. Wszyscy wyżej wymienieni zakwalifikowali się do zawodów finałowych, które 19 grudnia odbędą się również na hali Jaskółka w Mościcach. Wszystkim naszym uczniom serdecznie GRATULUJEMY.

WAŻNY KOMUNIKAT

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa organizuje zbiórkę świątecznych darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie. W zbiórkę zaangażowało się już wiele tarnowskich szkół. Zbiórka będzie prowadzona w dn. 2- 4.12. 2013r. (w poniedziałek, wtorek i środę rano), po czym dary zostaną przekazane do Towarzystwa Przyjaciół Lwowa.

Nie bądź obojętny wobec tych , którzy zostali na polskich Kresach, trwają tam mimo wielu przeciwności, są strażnikami narodowej pamięci. Dary można składać do pokoju nauczycielskiego.

Co można przynosić:
np. kawę, herbatę, produkty spożywcze,
przybory szkolne,
polskie książki,
ciepłą odzież,
świąteczne upominki.

Dziękujemy !

 

GIMNAZJUM NR 8 NAJLEPSZYM ZESPOŁEM PODCZAS I MARSZU TURYSTYCZNEGO NA ORIENTACJE
ROZEGRANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO - OGRODNICZYCH

W dniu 19 listopada na terenie Parku Sanguszków należącego do Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych rozegrano I Marsz Turystyczny na Orientacje. Znakomicie w tych zawodach zaprezentował się zespół Gimnazjum nr 8, który w składzie : Mariola Camona, Dominik Wardzała oraz Kamil Mucha zajął pierwsze miejsce. Naszym uczniom serdecznie GRATULUJEMY.

 

Wycieczka szkolna "Szlakiem religijno-historycznym naszego regionu"

O "Wypominkach Narodowych", które nasza społeczność zaprezentowała 10 listopada w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza odbiło się dość głośno w lokalnych mediach. Od wielu osób i środowisk napływały wyrazy gratulacji i uznania za piękne widowisko religijno-patriotyczne. Z tego powodu Grono Pedagogiczne postanowiło nagrodzić aktorów ze Szkoły Podstawowej nr 23, Gimnazjum nr 8 oraz VI LO. Dzięki uprzejmości sponsorów (ks. Jana Ptaka, ks. Piotra Mikulskiego, Rady Rodziców, p. Kazimiery Baj i ks. Łukasza Bochenka) uczniowie wyruszyli 20 listopada 2013 roku na bardzo atrakcyjną wycieczkę szlakiem religijno-historycznym naszego regionu.
Słoneczny poranek rozpoczął się od zwiedzania zamku w Dębnie - XV-wiecznej rezydencji o charakterze obronnym, przebudowanej w okresie Renesansu. Jak każdy stary zamek, również ten w Dębnie owiany jest ciekawymi legendami. Najbardziej znana jest opowieść o zamurowanej Tarłównie (pannie szlacheckiej), która ponoć o północy, przy pełni księżyca wędruje po zamku i okolicznych wzniesieniach.
Następnie udaliśmy się do Porąbki Uszewskiej, gdzie w usytuowanej na wzgórzu grocie od przeszło 100 lat króluje Matka Boża z Lourdes. "Ja jestem Niepokalane Poczęcie" - te słowa usłyszała kiedyś mała Bernadetta w niewielkiej wiosce Lourdes we Francji. Przesłanie Maryi szybko rozeszło się po świecie, dotarło również do Porąbki Uszewskiej, która do dziś nazywana jest "Polskim Lourdes". Niepokalanej Maryi w modlitewnej zadumie poleciliśmy sprawy osobiste, ale też wszystkich pracowników ZSO nr 4.
Kolejnym punktem wycieczki był piękny zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, będący jednym z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno - obronnej. Wspaniałe sklepienia i akustyka wnętrza wzmacniała nasze poczucie piękna i harmonii. W sąsiedztwie zamku znajduje się typowo wiejski dworek o nazwie ,,Koryznówka”, gdzie mieści się muzeum pamiątek po Janie Matejce - twórcy obrazów historycznych. To tutaj artysta często przyjeżdżał w odwiedziny do rodziny siostry swojej żony. Zwiedzanie obiektu było dla nas wszystkich bardzo wyjątkowe, gdyż przewodniczką była prawnuczka Stanisławy Serafińskiej (siostry żony Matejki).
Ostatnim punktem wycieczki było spotkanie ze świętymi ziemi lipnickiej. Lipnica Murowana "wydała" trzech świętych Kościoła: św. Szymona z Lipnicy, św. Urszulę Ledóchowską oraz bł. Marię Teresę Ledóchowską. Parafia należy do jednych z najstarszych w diecezji. Już w 1141 roku wybudowano tu pierwszą chrześcijańską świątynię pw. św. Leonarda, a trzy lata później erygowano parafię. Obecny kościół pod tym samym wezwaniem wzniesiono pod koniec XV wieku, a 10 lat temu został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Do dziś stanowi "bezcenną perłę tej ziemi..." - jak nazywa świątynię obecny proboszcz parafii, ks. Zbigniew Kras (kiedyś pierwszy wikariusz i katecheta w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie). Zwiedziliśmy także kościół św. Szymona oraz świątynię parafialną pw. św. Andrzeja Apostoła, która w tym roku przeżywa 650-lecie istnienia. W drodze powrotnej, pełni wrażeń, modlitwą objęliśmy naszych sponsorów, dzięki którym mogliśmy odbyć tę pouczającą, ciekawą wycieczkę. Opiekę nad 34 - osobową grupą pełnili p. Kazimiera Baj i ks. Łukasz Bochenek.

SREBRO NORBERTA LISOWKIEGO I BRĄZ NIKOLI LISOWKIEJ
PODCZAS PIERWSZYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BRZESKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

W dniu 31 paŸdziernika na stadionie sportowym w Jadownikach rozegrano pierwsze biegi przełajowe organizowane przez Brzeskie Towarzystwo Sportowe. Z bardzo dobrej strony w tych zawodach zaprezentowała się trójka uczniów naszej szkoły. Drugi w kategorii klas czwartych był Norbert Lisowski, trzecia w tej samej kategorii wœród dziewcząt uplasowała się Nikola Lisowska. Na duże słowa uznania zasługuje również Michał Mucha, który w biegu na 1000 metrów w kategorii klas czwartych zajął piąte miejsce. Całej wyżej wymienionej trójce serdecznie GRATULUJEMY

KRYSTIAN MLECZKO NAJLEPSZY W KATEGORII 13 - 14 LAT PODCZAS III TARNOWSKIEGO BIEGU COOPERA

W dniu 25 paŸdziernika na stadionie lekkoatletycznym w Moœcicach rozegrano już III edycję Tarnowskiego Testu Coopera, czyli biegu ciągłego przez 12 minut. Po tym czasie komisja sędziowska sprawdza jaki dystans każdy zawodnik pokonał przez wspomniane już wczeœniej 12 minut. Znakomicie w tym teœcie zaprezentował się uczeń naszego gimnazjum - Krystian Mleczko, który w kategorii 13 - 14 lat okazał się najlepszy pokonując w ciągu 12 minut 3050 metrów co jest bardzo dobrym wynikiem. Krystianowi serdecznie GRATULJEMY.

ZWYCIĘSTWO KRYSTIANA MLECZKO PODCZAS GRAND PRIX KRAKOWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

W dniu 9 listopada na obiektach sportowych Akademii Wychowania Fizycznego odbyło się Grand Prix Krakowa w Biegach Przełajowych. Miło jest nam poinformować iż bezkonkurencyjny w biegu na 1000 m. w kategorii klas II szkół gimnazjalnych okazał się uczeń naszego gimnazjum Krystian Mleczko. Bardzo dobrze zaprezentowały się także Natalia Chaim - szósta w biegu na 1000 m. w kategorii klas II szkól gimnazjalnych i MariolaCamona, która w tym samym biegu zajęła siódme miejsce. Całej trójce serdecznie GRATULUJEMY.

"Wypominki Narodowe"

Święto Niepodległości
10.11.2013 r. młodzież z ZSO nr 4 w Tarnowie ( Szkoły Podstawowej nr 23, Gimnazjum nr 8 i VI Liceum Ogólnokształcącego) w wigilię Święta Niepodległości przedstawiła w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie piękny program religijno- patriotyczny ,,Wypominki narodowe”. W programie zostały przypomniane ważne momenty z naszej historii oddające bohaterstwo i heroizm postaw wielu pokoleń Polaków, którzy z hasłem ,,Bóg, honor i ojczyzna” stawali do walki , ucząc nas trudnej sztuki miłości do Polski. Niezwykła lekcja historii od powstania styczniowego - po żołnierzy wyklętych i ofiary stanu wojennego została wzbogacona pokazem multimedialnym, piękną recytacją, scenkami dramatycznymi, pantomimą oraz przejmującą w swej wymowie scenografią. Oprawę muzyczną stanowiły pieśni w wykonaniu chóru składającego się z uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególną silę wyrazu miał apel poległych. Z zapalonymi pochodniami, przy dźwiękach werbli wszedł pochód historyczny, aby przywołać postaci bohaterów z różnych okresów historii Polski i Tarnowa . Nauczycielom ( K. Baj, ks. Ł. Bochenkowi, G. Zielińskiej, I. Kolarczyk, T. Ogrodnikowi, A. Pawlinie- Rzońcy, E. Gąsior, M.Olszewskiej, R. Spindzie), uczniom, rodzicom należą się serdeczne podziękowania za włożony trud, będący świadectwem odpowiedzialności za kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych. Wypominki zakończył kapłan modlitwą: „Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo miłością i pokojem. Prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, naszym narodzie - jak za czasów naszych praojców”. Przedstawienie, połączone z głęboką modlitwą, stało się świadectwem pamięci i wiary dla wiernych oraz lekcją historii i patriotyzmu dla młodych wykonawców.

Czytaj więcej na stronach "Gościa Tarnowskiego"  |   PARAFII p.w. CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA w Tarnowie

III Memoriał im. Piotra Pawłowskiego

16 października w hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 odbył się III Memoriał im. Piotra Pawłowskiego. W turnieju zorganizowanym z tej okazji wzięły udział reprezentacje czterech szkół Ponadgimnazjalnych: I LO, IV LO, VI LO, ZSME. W wyniku zaciętej rywalizacji ostatecznie zespoły zajęły następujące miejsca:
1 miejsce - I LO
2 miejsce - VI LO
3 miejsce - Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
4 miejsce - IV LO
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych!

BRĄZOWY MEDAL NATALII CHAIM W FINALE MAŁOPOLSKICH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH W RAMACH ZRZESZENIA LZS W KRAKOWIE

W dniu 22 października na Błoniach w Krakowie rozegrany został Finał Małopolski w Jesiennych Biegach Przełajowych w ramach Zrzeszenia LZS i szkół rolniczych. Znakomicie w tych zawodach zaprezentowały się lekkoatletki naszego gimnazjum. Brązowy medal w kategorii szkół gimnazjalnych w biegu na 1500 m. wywalczyła Natalia Chaim a tuż za nią w tym biegu na czwartym miejscu finiszowała jej koleżanka z klasy Mariola Camona. Natalii i Marioli w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie GRATULUJEMY i życzymy powodzenia przy okazji kolejnych startów.

Sesja naukowa - "Jak poradzić sobie ze stresem?"

IV MIEJSCE MICHAŁA MUCHY I PIĄTE NORBERTA LISOWSKIEGO PODCZAS XXII TARNOWSKIEGO BIEGU LELIWITÓW

W dniu 13 października ulicami Tarnowa rozegrano już po raz XXII Międzynarodowy Tarnowski Bieg Leliwitów o Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego. Z bardzo dobrej strony w tych zawodach zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Michał Mucha w biegu na 1000 m. był czwarty a tuż za nim na piątym miejscu finiszował jego kolega z klasy Norbert Lisowski. Na wielkie słowa uznania zasługują także startujący w tych zawodach pozostali uczniowie naszej szkoły : Nikola Lisowska, Justyna Słonina, Oliwia Machala, Ania Pożdał, Natalia Gumienny ora Damian Słonina, którzy mimo zajęcia miejsc poza dekorowaną szóstką pięknie i z wielkim poświęceniem walczyli na trasie, godnie reprezentując naszą szkołę. Wszystkim wyżej wymienionym uczniom składamy serdeczne GRATULACJE.

Ślubowanie klas pierwszych w ZSO 4

 

IV MIEJSCE KLAUDII WAŁASZEK W XXII MIĘDZYNARODOWYM TARNOWSKIM BIEGU LELIWITÓW

W dniu 13 października ulicami Tarnowa rozegrano już po raz XXII Międzynarodowy Tarnowski Bieg Leliwitów o Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego. Miło jest nam poinformować całą społeczność szkolną iż znakomicie w tych zawodach zaprezentowała się uczennica naszego Liceum Klaudia Walaszek zajmując czwarte miejsce w biegu na 1000 m. w kategorii klas pierwszych szkół Ponadgimnazjalnych. Klaudii serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłości.

X Memoriał Wiesława Kozioła w Piłce Ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa

W dniach 28-29 września w ZSO4 Tarnowie odbył się X Memoriał Wiesława Kozioła w Piłce Ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa w kategorii juniorów młodszych. Na starcie ogólnopolskiego turnieju stanęło 8 zespołów z Wrocławia, Mielca, Bochni, Krakowa, Libiąża, Skawiny, Tarnowa oraz reprezentacja województwa Śląskiego.Po zaciętych pojedynkach najlepszą drużyną okazał się zespół SMS Junior Wrocław, drugie miejsce zajęła ekipa MKS PM MPEC Tarnów (absolwenci naszej szkoły), natomiast na najniższym stopniu podium stanął zespół Reprezentacji Śląska.

 

BUDŻET OBYWATELSKI 2014

Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowa oświetlenia na Osiedlu Legionów H.D. (przy SP Nr 23)

„Boisko Sportowe na os. Legionów miejscem rozwoju naszych dzieci”

KRYSTIAN MLECZKO WICEMISTRZEM WOJEWÓDZTWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH W NOWYM TARGU

W dniu 9 paŸdziernika w Nowym Targu odbył się Finał Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych. Z naszej szkoły na te zawody wraz z nauczycielem wychowania fizycznego panem Bartłomiejem Golcem pojechało 8 uczniów. Czwórka ze szkoły podstawowej nr 23 : Nikola Lisowska, Natalia Gumienny, Norbert Lisowski oraz Damian Słonina i również cztery osoby z gimnazjum nr 8 : Natalia Chaim, Mariola Camona, Krystian Mleczko i Weronika Bondaruk. Znakomicie w tych zawodach zaprezentował się uczeń naszego gimnazjum,  Krystian Mleczko, który w kategorii klas drugich szkół gimnazjalnych w biegu na 1500 m. zdobył srebrny medal, zostajšc tym samym wicemistrzem województwa. Krystianowi jak i całej pozostałej siódemce, która zajęła trochę dalsze miejsce w imieniu całej społecznoœci szkolnej za nieustępliwš i pięknš walkę do końca serdecznie GRATULUJEMY.

LEKKOATLECI GIMNAZJUM NR 8 NA XVIII OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH W WOLBORZU

W dniu 5 paŸdziernika na obiektach należšcych do Zespołu Szkół Rolniczych w Wolborzu odbyły się już po raz osiemnasty Ogólnopolskie Zawody w Biegach Przełajowych w ramach Zrzeszenia LZS (Ludowe Zespoły Sportowe). Z bardzo dobrej strony w tych zawodach zaprezentowali się uczniowie naszego gimnazjum. Krystian Mleczko w kategorii młodzików w biegu na 2000 m. zajšł 9 miejsce, Natalia Chaim również w kategorii młodziczek w biegu na 1500 m. była 11 a 16 miejsce w tym samym biegu zajęła jej koleżanka z klasy Mariola Camona. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy bardzo dobrych miejsc i życzymy powodzenia w kolejnych startach. W klasyfikacji klubowej działajšcy przy naszej szkole Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy zajšł znakomite II miejsce. Wszystkim zawodnikom i ich trenerom serdecznie GRATULUJEMY

Akcja "Sprzątanie Świata"

20 września 2013 roku w naszej szkole odbyła się akcja sprzątania świata pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. To już 20 akcja Sprzątania Świata zastanówmy się więc czy było warto, czy rzeczywiście działania uczestników coś zmieniły, czy mają jakikolwiek sens. Zdecydowanie tak, może o tym świadczyć ilość zebranych worków w liczbie 42.

Spotkanie Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

W środę, 25 września w Centrum Formacyjnym "ARKA" w Gródku nad Dunajcem odbyło się spotkanie przedstawicieli placówek oświatowych noszących imię Papieża - Polaka. Naszą Szkołę Podstawową, której od 1994 roku patronuje Jan Paweł II, reprezentowali: p. dyrektor Tadeusz Ogrodnik, p. Renata Cabaj i ks. Łukasz Bochenek. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez kilkunastu kapłanów przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Podczas homilii wspominał osobę i nauczanie bł. Jana Pawła II. Mówił m. in. "Bł. Jan Paweł II nie mówił, by się przypodobać czy schlebiać słuchaczom, lecz głosił rzeczy często niewygodne dla słuchających, niepopularne, szedł pod prąd. Młodzieży, która się do Niego garnęła, stawiał jasno wysokie wymagania moralne. Nie posługiwał się sloganami, lecz uzasadniał swoją pozycję. Nie zrażał się też tym, że Jego nauka mogła być odrzucana. Trudno o podobny przykład człowieka autentycznego i twórczego dialogu". Po kazaniu nastąpiło poświęcenie sztandaru Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który odtąd będzie reprezentował stowarzyszenie podczas ogólnopolskich spotkań. Na sztandarze umieszczono słowa: "Bóg, Honor i Ojczyzna" oraz "Zawierzmy wielkie dzieło wychowania Chrystusowi" (bł. Jan Paweł II. Łowicz, 14.06.1999 r.). Kolejnym punktem obchodów dnia był wykład psychologa, ks. dra Jerzego Smolenia z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego temat brzmiał: "Sztuka budowania relacji interpersonalnych na przykładzie fenomenu wychowawcy Papieża bł. Jana Pawła II". W spotkaniu uczestniczyli także: Ryszard Nowak - prezydent Nowego Sącza, Grzegorz Baran - małopolski wicekurator oświaty oraz licznie zebrani nauczyciele, wychowawcy, katecheci oraz uczniowie.

ZŁOTO NIKOLI LISOWSKIEJ I BRĄZ NORBERTA LISOWSKIEGO PODCZAS MISTRZOSTW TARNOWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

W dniu 30 września na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie odbyły się Mistrzostwa Tarnowa w Biegach Przełajowych. Znakomicie w tych zawodach zaprezentowała się dwójka uczniów naszej szkoły : Nikola Lisowska, która zdobyła złoty medal w biegu na 800 m. w kategorii klas czwartych szkół podstawowych i Norbert Lisowski, który w biegu na 1000 m. również w kategorii klas czwartych wśród chłopców zdobył brązowy medal. Oprócz tej wymienionej dwójki na wielkie słowa uznania zasługują również Natalia Gumienny – czwarta w kategorii klas piątych szkół podstawowych i piąty wśród chłopców Damian Słonina także w rywalizacji klas piątych. Cała wymieniona czwórka zapewniła sobie start w finale wojewódzkim, który 9 października odbędzie się w Nowym Targu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach wojewódzkich.

ZŁOTE MEDALE MARIOLI CAMONY I KRYSTIANA MLECZKO ORAZ SREBRO NATALI CHAIM
PODCZAS MISTRZOSTW TARNOWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

W dniu 30 września na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie odbyły się Mistrzostwa Tarnowa w Biegach Przełajowych w ramach gimnazjady. Znakomicie w tych zawodach zaprezentowała się trójka uczniów naszego gimnazjum. Złote medale zdobyli : Mariola Camona w biegu na 800 m. w kategorii klas drugich szkół gimnazjalnych i Krystian Mleczko, który okazał się najlepszy również w rywalizacji klas drugich szkół gimnazjalnych. Srebrny medal wśród dziewcząt klas drugich szkół gimnazjalnych w biegu na 800 m. zdobyła Natalia Chaim. Oprócz wymienionej trójki na wielkie słowa uznania zasługują również : Weronika Bondaruk – czwarta w biegu na 800 m w kategorii klas pierwszych szkół gimnazjalnych i Oliwia Jachym, która była szósta w tej samej kategorii. Cała wymieniona wyżej piątka zapewniła sobie prawo startu w Finale Wojewódzkim, który 9 października odbędzie się w Nowym Targu. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach wojewódzkich.

Małopolska Noc Naukowców

==6 MEDALI LEKKOATLETÓW GIMNAZJUM NR 8 PODCZAS INDYWIDUALNO - DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW TARNOWA W LEKKIEJ ATLETYCE==
W dniu 20 września na stadionie lekkoatletycznym w Tarnowie – Mościcach odbyły się Indywidualno Drużynowe Mistrzostwa Tarnowa w Lekkiej Atletyce w ramach gimnazjady. Miło jest nam poinformować całą społeczność szkolną, że lekkoatleci z naszej szkoły zdobyli 6 medali w tym 3 złote. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Krystian Mleczko w biegu na 1000 m, Mariola Camona na 600 m. oraz Kamil Koźlik w pchnięciu kulą. Srebrne medale zdobyła Monika Pacyna w pchnięciu kulą i sztafeta dziewcząt 4x100 m. w składzie: Ola Kardaś, Mariola Camona, Oliwia Jachym oraz Natalia Chaim. Brązowy medal w biegu na 100 m. zdobyła Ola Kardaś. Na wielkie słowa uznania zasługują również uczniowie zajmujący 4 miejsca : Oliwia Jachym - na 100 m., Robert Pyrek – również na 100 m., Natalia Chaim – na 300 m., sztafeta chłopców 4x100 m. w składzie : Kamil Mucha, Krystian Mleczko, Robert Pyrek oraz Kamil Koźlik. Szóste miejsce w biegu na 300 m. zajęła również Weronika Bondaruk a siódmy na 100 m. indywidualnie był‚ Kamil Koźlik. Wszystkim naszym uczniom serdecznie GRATULUJEMY

== BRĄZOWY MEDAL KRYSTIANA MLECZKO W MISTRZOSTWACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE==
W dniu 22 wrzeœśnia na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyły się Klubowe Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Lekkiej Atletyce. Znakomicie w tych zawodach zaprezentował‚ się Krystian Mleczko, uczeń naszego gimnazjum w biegu na 1000 m. zdobył‚ brązowy medal w kategorii młodzików. Krystianowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych startach.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZSO 4

| Galeria 1 | Galeria 2 | Galeria 3 | Galeria 4 |


 

stat4u stat4u